amitchì

(n f )
Commune: Quart
Source 1: Elena Chenal
français
amitié
(n f )
italiano
amicizia
(n f )
amitchì
(sing)
Exemple: chédre antre l'amoû é l'amitchì
françaischoisir entre l'amour et l'amitié
italianoscegliere tra l'amore e l'amicizia
amitchì
(pl)
Exemple: le-z-amitchì
françaisles amitiés
italianole amicizie
Dernière recherche