appiillà (appiillì)

(v part )
Commune: Quart
Source 1: Elena Chenal
français
joint (joindre)
(v part )
italiano
unito (unire)
(v part )
appiillà
(m - sing)
Exemple: appiillà
françaisjoint
italianounito
appiillà
(m - pl)
Exemple: appiillà
françaisjoints
italianouniti
appiillae
(f - sing)
Exemple: appiillae
françaisjointe
italianounita
appiillae
(f - pl)
Exemple: appiillae
françaisjointes
italianounite
Dernière recherche