proumin-ada

(n f )
Commune: Quart
Source 1: Elena Chenal
français
promenade
(n f )
italiano
passeggiata
(n f )
proumin-ada
(sing)
Exemple: fii an loundze proumin-ada
françaisfaire une longue promenade
italianofare una lunga passeggiata
proumin-ade
(pl)
Exemple: le proumin-ade
françaisles promenades
italianole passeggiate
Dernière recherche