tchoucca

(n f )
Commune: Quart
Source 1: Elena Chenal
français
cuite
(n f )
italiano
sbornia
(n f )
tchoucca
(sing)
Exemple: se réchì avouì la leunna torsa aprì an tchoucca
françaisse réveiller de mauvaise humeur après une cuite
italianosvegliarsi di cattivo umore dopo una sbornia
tchouque
(pl)
Exemple: le tchouque
françaisles cuites
italianoli sbornie
Dernière recherche