Martin Victor

(patoué de Vagrezentse) 

MARTIN Victor
Sen Dzordzo 1893-Sen-Piére 1956

Tsaque communitéi l'ayé todzor caqueun que l'ie spésialiste pe féye « le complemèn » a tsaque occajón eumportanta. É Martin Victor l'ie fran eun de seutte.

Eunventaa se poézie, soouraa l'organeun, portaa de veladzo eun veladzo son esprì moqueur, sa voya de vivre é de rie, sa pachón de rendre eun patoué le sentimèn pi profón de son ama.

Recougnijé d'isséi eun poéte, méi devàn que sen se recougnijé eun arpiàn.

Annexe

  • De net

    Verchón eun patoué, eun fransé é eungn italièn

    Documàn pdf (184 KByte)