requèi

(n m )
Commune: Quart
Source 1: Elena Chenal
français
abri
(n m )
italiano
riparo
(n m )
requèi
(sing)
Exemple: beutti-se i requèi de l'ouva
françaisse mettre à l'abri du vent
italianomettersi al riparo del vento
Dernière recherche